Sąlygos


Terms & Conditions

Apibrėžimai

Kiekviena iš toliau nurodytų sąlygų šiose pardavimo sąlygose yra „Elmaskelbimai“ (toliau - Sąlygos):

Skelbimas - tai visi elementai ir duomenys (vaizdiniai, tekstiniai, garsiniai, fotografiniai, brėžiniai), kuriuos pateikia reklamuotojas, atsakingas už savo atsakomybę, siekiant pirkti, išsinuomoti ar parduoti produktą ar paslaugą ir transliuoti svetainėje ir mobiliajame telefone Svetainė.

Reklamuotojas - tai bet kuris fizinis ar juridinis asmuo, turintis sąskaitą ir pateikęs iš jo skelbimą svetainėje. Bet kuris reklamuotojas turi būti prijungtas prie asmeninės paskyros, kad galėtumėte deponuoti ir valdyti jo skelbimus. Skelbimo pirmasis depozitas automatiškai reiškia, kad Reklamuotojui sukuriama asmeninė sąskaita.

Asmeninė paskyra: reiškia laisvą vietą nei bet kuris Reklamuotojas turi sukurti ir kurį jis turėtų prisijungti iš Svetainės, kad platintų, tvarkytų ir peržiūrėtų jo skelbimus.

„Elmaskelbimai“ - tai svetainė, kuri skelbia ir valdo šią svetainę

Klientų aptarnavimas: „Elmaskelbimai“ - tai skyrius, kuriam Reklamuotojas gali gauti daugiau informacijos. Su šia paslauga galima susisiekti el. Paštu spustelėję nuorodą svetainėje ir mobiliajame tinklapyje.

„Elmaskelbimai aptarnavimas: Elmaskelbimai“ - tai paslaugos, teikiamos naudotojams ir reklamuotojams svetainėje ir mobiliajame tinkle.

Svetainė: svetainė, kurią valdo „Elmaskelbimai“, prieinama daugiausia iš URL http://www.elma.lt ir leidžianti vartotojams ir reklamuotojams naudotis Paslauga internetu elmaskelbimai.

Mobilioji svetainė: yra mobiliojo ryšio svetainė, kurią valdo elmaskelbimai, prieinama iš URL http://www.elma.lt ir leidžianti vartotojams ir reklamuotojams pasiekti savo mobiliojo telefono paslaugą {YourSiteName}.

Vartotojas: bet kuris lankytojas, turintis prieigą prie „Elmaskelbimai“ paslaugos per svetainę ir mobilųjį tinklapį ir konsultantų tarnybą elmaskelbimai, prieinamas iš įvairių žiniasklaidos priemonių.

Tema

Šiose Naudojimosi sąlygose nustatomos sutartinės sąlygos, taikomos bet kuriam Reklamuotojo prenumeratui, prijungtam prie jo Asmeninės sąskaitos iš Svetainės ir Mobiliosios Svetainės.

Priėmimas

Bet koks reklamuotojo naudojimasis tinklapiu visiškai sutinka su dabartinėmis sąlygomis.

Atsakomybė

Atsakomybė už elmaskelbimus negali būti laikoma atsakinga už nevykdymą ar netinkamą deramo patikrinimo atlikimą dėl reklamuotojo ar didelės jėgos.

Šių terminų keitimas

elmaskelbimai pasilieka teisę bet kuriuo metu keisti visas arba dalį Sąlygų.

Reklamuotojams patariama susipažinti su Taisyklėmis, kad sužinotumėte apie pakeitimus.

Įvairūs

Jei dalis Sąlygų turėtų būti neteisėta, negaliojanti ar neįgyvendinama dėl kokių nors priežasčių, aptariamos nuostatos būtų laikomos nerašytomis, nekeliant abejonių dėl likusių nuostatų galiojimo ir toliau bus taikomos tarp reklamuotojų ir elmaskelbimų.

Bet kokie skundai turi būti adresuoti „Klientų aptarnavimo tarnybai“.